top of page
SasPortret.jpg

Observeren is van oudsher de grondslag van het werk van Sasja Wagenaar. Haar nieuwe werk markeert in die zin een omslag dat in de analyserende blik een vrijheid wordt geïntroduceerd die het zoeken voorbij het zichtbare alleen dwingt.

 

Anders dan porselein en glas heeft een veelheid aan stoffen -linnen, zijde, fluweel, tule- naast volume en transparantie de souplesse om licht tot landschap te maken. 

 

Zo is het vinden van de enig juiste lijn oprecht zoeken geworden. Dat zoeken biedt ruimte voor nieuwe elementen als intuïtie, snelheid en een mate van abstractie die het nieuwe werk doen ademen.

Sasja Wagenaar

Observation has traditionally been the foundation of Sasja Wagenaar’s work. In this sense, her new work marks a shift in which the analytical gaze introduces a freedom that forces us to look beyond the visible.

 

Unlike porcelain and glass, a multitude of materials - linen, silk, velvet, tulle - have the suppleness to turn light into landscape, in addition to volume and transparency.

 

Thus, finding the only correct line has become a genuine search. This search allows for new elements such as intuition, speed, and a level of abstraction that breathe life into her new work.

bottom of page